All Posts in Tag

Permohonan Rumah Kos Rendah Selangor

Syarat Rumah Kos Rendah Selangor

Syarat Rumah Kos Rendah Selangor   RUMAH KOS RENDAH (RKR) / RUMAH AWAM KOS RENDAH (PAKR) / RUMAH SELANGOR JENIS A / KOS SEDERHANA RENDAH Warganegara Malaysia berumur 18 tahun ke atas dan bermastautin di Negeri Selangor. Tempoh  pemilikan hartanah mestilah mencukupi 5 tahun daripada tarikh perjanjian jual beli / kontrak lelongan sebelum boleh dijual…

Let's Chat!
1
Chat me
Hello, I'm interested about Permohonan Rumah Kos Rendah Selangor - Jual Beli Rumah, Hartanah Lembah Klang, Selangor, Malaysia at https://propertyvalley.my/tag/permohonan-rumah-kos-rendah-selangor
by Web Designer